Ciekawostki akademickie


Głębokowodne manganowe guzki nie należą do nikogo. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ zadeklarowała, że ​​obszar dna morskiego i zasoby w nim zawarte są wspólnym dziedzictwem ludzkości; w klubu z tym Umowa z 1982 r. stanowi, że żadne państwo nie może żądać ani wykonywać suwerenności ani suwerennych praw do żadnej części obszaru lub jego zasobów . Nie wykryło to potwierdzenia w niektórych rozwiniętych krajach, w jakich jest potencjał techniczny w zakresie wydobywania głębinowego i sprzeciwu wobec uprawnień proponowanego "organu ds. Dna morskiego".

Wydobywanie minerałów głębinowych zależy w szczególności od ceny niklu. Czuje się powolny wzrost przewidywany dla tego również innych metali w przyszłości, co sprawia, że ​​jest mało prawdopodobne, że przed końcem stulecia dojdzie do ekstensywnego wydobycia ropy.

Copyright © 2018 Przysmaki.lack.pl