przyszłość ziemiportal ekologiczny


Roosevelta, wrogość wobec nieudanego, mrugającego materializmu amerykańskiej kultury zapewniała rosnące zainteresowanie konserwacjonizmem, który z zadowoleniem przyjmował wszystkie trzy perspektywy. Podczas gdy postępy w leśnictwie federalnym zdominowały wcześniejszą historię nowoczesnego konserwatyzmu, w latach 30. XX wieku zarówno efektywność, jak również sprawiedliwość miały być stosowane przez ambitne ramy planowania i spektakularne inwestycje federalne w dambuilding.

Rozgłos wywołany krytycznymi epizodami degradacji ziemi, w tym dramatycznymi wydarzeniami "Dust Bowl", zwiększył presję reformatorską. Pomimo różnic w nacisku, zaraźliwy entuzjazm dla planowania regionalnego stanowił preferowaną metodę osiągania celów ochrony przyrody. We tej retoryce wdrażanie zdecentralizowanych, ogólnokrajowych planów było wskazane dla wydajności i harmonii ekologicznej i społecznej.

Copyright © 2018 Przysmaki.lack.pl