Rosja


ZANIECZYSZCZENIE KLIMATU

Podczas epoki trzeciorzędu, która zaczęła się pod koniec kredy około 65 milionów lat temu, czas na świecie przeszedł jedną z większych zmian czasu trwania - tak zwany spadek kenozoiczny (wykres 2.2). Temperatury wykazywały ogólną tendencję, jednak nie stały lub nieprzerwany, by spadać w wielu częściach świata. Tak a w regionie północnoatlantyckim we wczesnych trzeciorzędnych warunkach sprzyjało rozległe, tropikalne, wilgotne leśne typy roślinności. Pod koniec eocenu nastąpiło pogorszenie klimatu, tak że w oligocenach klimat Wielkiej Brytanii mógł być bardziej odpowiedni do czasu w regionie południowo-wschodnim USA, chociaż czasami mogły być suche okresy, w jakich powstawały skorupy solne. , pustynne gleby i pustynne wydmy w sąsiednim Basenie Paryskim.

Ciepło pierwszej połowy trzeciorzędu (paleogenu) w Wielkiej Brytanii miało przyczyny zarówno lokalne, jak również globalne. W skali lokalnej Wielka Brytania znajdywała się na niższej szerokości geograficznej niż dziś, będąc 10-12 ° dalej na południe. W skali globalnej oceany i kontynenty miały zupełnie inną formę, wpływając na przykłady prądów oceanicznych i cyrkulacji monsunowych, ale mogły również występować znacznie podwyższone warunki atmosferycznego dwutlenku węgla (powodujące efekt cieplarniany)

Copyright © 2018 Przysmaki.lack.pl