Rumunia


Jako taki, chaos jest wolny od stochastycznych wyników i błędów pomiarowych i jest nieodłącznym elementem dynamiki systemu. Matematyczne rozwiązania równań deterministycznych są chaotyczne, jeśli sąsiednie rozwiązania rozchodzą się wykładniczo w przestrzeni fazowej, co wymaga, aby system miał dodatni wykładnik Lapunowa .

Klasyczna teoria nieliniowych układów dynamicznych rozpoczyna się od zbioru równań różniczkowych zwyczajnych, opisujących zachowanie czasowe elementów układu powierzchni ziemi, xi, jako funkcji wzajemnie się:

Implikacje niestabilności i chaosu

Stabilne systemy są w stanie wyleczyć się z wielu zakłóceń lub perturbacji, a właściwość ta jest czasami obserwowana w ciągach geomorficznych. Na przykład, erozja i wydajność osadów często dramatycznie wzrastają po pozyskaniu drewna, ale ponownie spadają do stanu sprzed rejestrowania w czasie kilku lat, gdy roślinność odzyskuje .

Copyright © 2018 Przysmaki.lack.pl